Chính sách thanh toán

Chính sách thanh toán

Quý khách hàng có thể lựa chọn những cách thanh toán sau đây

I. Thanh toán tiền mặt
1. Tại showroom

Thanh toán tại các showroom thuộc hệ thống của Politechshop

2. Tại nhà/nơi nhận hàng

Thanh toán tại nhà quý khách hàng cho nhân viên giao hàng của Politechshop

Chính sách thanh toán
đánh giá bài viết này