24.459.000 20.590.000

DÀN KARAOKE GIA ĐÌNH TIÊU CHUẨN SỐ 3 dành cho phòng karaoke từ 20 – 25m2 do chính các chuyên gia của Politechshop phối ghép . .
ĐẶC BIỆT BAO DÙNG THỬ 2 NGÀY – các chuyên gia của Politech sẽ lắp đặt và cho bạn dùng thử 2 ngày.Nếu không hài lòng có thể trả lại – KHÔNG MẤT BẤT KỲ CHI PHÍ NÀO
.
Tất cả các sản phẩm đều là hàng chính hãng 100%. .
BỒI THƯỜNG 5 LẦN NẾU PHÁT HIỆN HÀNG GIẢ
.