• -Công suât: 350W+350
  • -Trở kháng:(8Ω,EIAJ)
  • -Tần sô :20Hz-20KHz
  • -Signal Noise Ratio(A weighting):≥100dB
  • -Độ nhạy tiếng mic:8.5mV ( largest volume)
  • -Dải tần music:(50Hz、134Hz、400Hz、1KHz、2.5KHz、6.3KHz、16KHz、)±10.0dB
  • -Dải tần micro:(57Hz、134Hz、400Hz、1KHz、2.5KHz、6.3KHz、10KHz、)±10.0dB