2.490.000 1.950.000

Tiết kiệm chỉ gần bằng 1/3 số tiền khi xài pin thường
Khi sạc đầy tự ngắt chuyển đèn xanh.
An toàn vs tăng tuổi thọ cho pin sạc